نمونه طراحی داخلی مسکونی شماره ۱۲

5

7 6

در روانشناسی اثبات شده است که رنگ بندی دکوراسیون داخلی منازل بر آرامش روانی افراد ساکن در خانه تاثیر مستقیم دارد و بازخوردهای روحی وروانی آن غیر قابل انکار می باشد.

4 3

رنگ آبی: این رنگ باعث کاهش استرس و در نتیجه ایجاد آرامش بیشتر می شود.و ترکیب این رنگ با نارنجی ایجاد یک گرمای دوست داشتنی در خانه میشود. ولی استفاده از رنگ آبی تیره به دلیل یاس نهفته در آن برای فضاهای پویا مانند اتاق پذیرایی پیشتهاد نمی شود.

کوئین استدیو بازسازی ساختمان نمونه طراحی داخلی مسکونی شماره ۱۲