2-1

۷ نکته درباره اتاق خواب نوجوانان

    نوجوانان به دلیل شرایط خاص سنی و شکل گیری شخصیتشان نیازمند فضایی تعریف شده همراه با آرامش و آزادی هستند. که به اختصار چند راه مطلوب تر کردن اتاق آنها را بیان میکن..

ادامه مطلب
78-armani-article-interior-design-78

۱۰ نکته برای تغییر دکوراسیون منزل بدون هزینه!!!

از دیوار تابلو و آینه آویزان کنید، آنها را طوری قرار دهید که از هر طرف خانه مشخص و گیرا باشد. در انتخاب تابلو سعی کنید از طرحهایی انتخاب کنید که بیانگر روحیات شما باشند. ..

ادامه مطلب